QUÈ OFERIM?

Façana ventilada

Façanes ventilades amb qualsevol tipus de material de tancament: - Pedra natural - Ceràmica (petit o gran format) - Ceràmica extrussionada - Panell fenòlic o de resines sintètiques - Composite - Fibrociment Amb la possibilitat d’ésser instal·lats amb ancoratge ocult o vist. També realitzem marquesines, lames fixes o orientables, separadors i baranes de balcons, sostres d’exterior, etc. Podem instal·lar des de l’estructura portant, fins l’aplacat o revestiment exterior.

Aïllament

Aïllaments per façana ventilada, ja sigui amb panell rígid o semi rígid amb poliestirè extruït, aïllament amb fibra mineral o llana de roca, sempre fixat amb elements mecànics.

Remats i coronació d'edificis

Instal·lem qualsevol tipus de remat de finestra (escopidors, dintells i brancals), remats entre façanes, de junta de dilatació, coronació d’edificis… per acabar i entregar la façana completa, ja sigui amb el mateix material de façana o fabricat en alumini, acer galvanitzat lacat, etc.

Tancaments en sec

Tancaments de façana en sec amb sistema Aquapanel de Knauf o similar. Aquest tancament permet construir parets externes enlloc dels mètodes de construcció tradicionals, amb un aprofitament superior de l’espai, reduint el temps d’execució i millorant l’aïllament tèrmic i acústic.

Mampares divisòries, terres tècnics, revestiments i aplacats d’interior

Instal·lem divisòries, tancaments, revestiments i aplacats d’interiors: - Envans, trasdosats, sostres… amb plaques de guix laminat. - Revestiments i aplacats d’interior amb panell fenòlic o de resines sintètiques. - Mampares divisòries de panell fenòlic per banys i dutxes. - Terres tècnics autoportants.